MADE 7-10 maj 2014 - What comes next...?

Framtiden har alltid legat framför oss. Tills nu.

 

I alla tider har vi undrat över framtiden och skapat berättelser om den. Konstnärer från olika discipliner har skildrat just vår tid som en dystopi, ibland som en utopi. I Umeå lever vi i det kulturhuvudstadsår som länge kändes avlägset, ett framtidsår av förändringar och nya monument. Under MADE vill vi landa här och nu, men också blicka framåt tillsammans med artister och publik.

 

Framtiden är redan här. Vad händer härnäst?

 

#whatcomesnext

#madefestivalen

 

Programmet fylls på hela tiden!

 

Köp dina biljetter på Ticnet eller NorrlandsOperans biljettkontor.


MADE may 7-10 2014 - What comes next...?

The future has always been ahead of us. Until now.

 

Throughout the ages we have imagined the future and made up stories about it. Artists from various fields have depicted the time we now live in as a dystopia, occasionally as a utopia. In Umeå, we are now living in the Capital of Culture year that long felt so distant, a future year of changes and new monuments. During MADE we will arrive in the here and now, but also look to the future together with the artists and audience.

 

The future is already here. What comes next?

 

#whatcomesnext

#madefestivalen